İşbu sözleşme; merkez adresi Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Özge Sk. ZİN D İş Merkezi No:1 Da:19 Çekmeköy – İstanbul olan İnosoft Bilgi Sistemleri Tic. Ltd Şti. (bundan sonra İNOSOFT olarak anılacaktır) ile www.inoegitim.com isimli internet sitesindeki web tabanlı yazılımı kullanan üyesi (MÜŞTERİ) arasında akdedilmiştir.

Sözleşme süresi fatura tarihinden itibaren 1 yıldır. Taraflar arasında herhangi bir ihtilaf bulunmadığı sürece ve taraflardan biri sözleşmenin sona ermesinden 15 iş günü öncesine kadar yazılı olarak bildirmemişse her yıl otomatik olarak yenilenir. Yenilenen dönemdeki lisans bedelleri sözleşmenin 4. maddesine uygun şekilde belirlenecektir.

3.1. Müşteri, yazılımı sözleşmenin yapıldığı tarihte “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” kabul eder.

3.2. İnosoft, Müşteri’den gelen değişiklik ve geliştirme taleplerini değerlendirerek uygun gördüklerini gerçekleştirir. Bunlardan sistemde ciddi ve büyük ölçüde değişiklik gerektirmeyenler için ekstra ücret talep edilmez, yoksa ayrıca projelendirilir.

3.3. İnosoft, hizmet kalitesini artırmak veya kapsamını genişletmek amacıyla yazılımda dilediği şekilde değişiklik yapabilir veya yeni modüller ekleyebilir.

3.4. İnosoft, yazılımın kesintisiz bir şekilde kullanılabilmesi için bakım ve düzenli yedekleme işlemleri dahil gerekli önlemleri alacağını, herhangi bir nedenle kesintiye uğraması halinde mümkün olan en kısa süre içerisinde müdahalede bulunacağını taahhüt eder.

3.5. Müşteri, internet hatlarında problemler vb. teknik nedenlerle erişimin aksamasından veya zarara uğramasından İnosoft’u sorumlu tutmayacağını, bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.6. Müşteri, yazılım kullanımının İnosoft kaynaklı bir nedenle aralıksız 5 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. Böyle bir durumda İnosoft, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti Müşteri’ye iade etmeyi kabul eder.

3.7. İnosoft’un süresi dolmuş ve/veya sözleşmesi fesih edilmiş hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Mevcut veriler sözleşme süresince istendiği anda Müşteri tarafından yedeklenebilir.

3.8. Müşteri tarafından sisteme yüklenen içeriğin telif haklarını ihlal etmesi ya da yasalarca belirtilmiş dijital içeriklerin dışına çıkılması durumunda sorumluluk Müşteri’nindir.

4.1. İlk sene için, belirlenen lisans bedelinin yazılımı kullanmaya başlamadan önce ödenmesi gerekir. Müşteri, devam eden seneler için ödemeyi vadesinde ve tek seferde yapmayı kabul ve taahhüt eder.

4.2. İnosoft, ödemenin fatura tarihinden itibaren 15 (onbeş) günden fazla gecikmesi halinde aylık %5 (yüzde beş) oranında fark ilave etme, sistem erişimini kısıtlama veya sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını saklı tutar.

4.3. Fiyat artışları sözleşme süresinin sona erip yenilendiği dönem itibarı ile geçerli olmak üzere, TÜİK tarafından açıklanan bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı baz alınarak hesaplanmış TÜFE oranına %2 kalite yükseltme payı ilave edilerek senede bir kere yapılır.

4.4. İnosoft, ilk 3 (üç) seneden sonra belirlenen lisans bedelinin güncel tutarların altında kalması durumunda güncelleme talep edebilir.

5.1. İnosoft, elektronik ortamdaki veri ve bilgileri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun olarak koruyacağını, kanunda belirtilen zorunlu haller dışında Müşteri ‘nin önceden yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya ifşa etmemeyi, değiştirmemeyi, tahrif etmemeyi, hukuka aykırı olarak silmemeyi, yurt içi veya yurt dışında bulunan 3. Taraflara aktarmamayı kabul ve taahhüt eder.

5.2. İnosoft, Müşteri’nin kim olduğunu kayıt etmeden yazılımı geliştirme amacı ile ek bilgiler toplayabilir. Örneğin görüntülenen sayfalar, tarayıcınızın özellikleri, ekran genişliği ve yüksekliği gibi.

5.3. Sistem erişimi için kullanılan E-Posta ve parolanın gizli tutulması Müşteri’nin sorumluluğundadır. Özellikle ‘güçlü’ bir parola tercih edilmeli ve başka kimselerle paylaşılmamalıdır. Aynı bilgisayardan başkalarının erişimini engellemek için yazılımdan oturumu sonlandırarak çıkış yapılmalıdır.

5.4. İnosoft, Müşteri’yi referans olarak gösterebilir, adı ve logosunu kullanarak yayınlayabilir. Bunun istenmediği durumda İnosoft’a yazılı olarak bildirim yapılması gerekir.

6.1. Müşteri, www.inoegitim.com uygulamasının çalışmasına müdahale etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım veya yöntem kullanmayacağını, özellikle sistemi aksatacak veya yavaşlatacak bir işlem yapmayacağını kabul eder.

6.2. www.inoegitim.com içeriği ve yazılımı, İnosoft’a aittir, Türk ve uluslararası fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili sair mevzuat çerçevesinde korunmaktadır. Müşteri, önceden bu konuda açık ve yazılı iznini almadan, İnosoft’un sunduğu yazılımı kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türevler yaratmayacağını ya da bunları ticari amaçlarla kamuya teşhir etmeyeceğini kabul eder.

6.3. Müşteri, yazılıma virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunduran dosyalar yükleyemez. Bu kurala uyulmadığı gibi durumlarda Müşteri’nin kendisine ve/veya 3. şahıslara verdiği zararlardan İnosoft sorumlu tutulamaz.

7.1 Hizmet Kullanım Kuralları’nın ihlal edilmesi, Müşteri’ye sağlanmakta olan yazılımın askıya alınması ya da sözleşmenin tamamıyla iptal edilmesi sonucunu doğurabilir.

7.2. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.

7.3. Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi taraflarca eşit olarak karşılanacaktır.

Hizmet sözleşmesini .pdf formatında indirmek için lütfen tıklayınız

İnsan Kaynakları yazılımına giriş yapabilir, özelliklerini hızlı ve kolay bir şekilde deneyebilirsiniz. Bunun için 0216 640 00 35 numaralı telefondan bizi arayabilir veya aşağıdaki butona tıklayarak form doldurabilirsiniz.